Terug naar voorpagina

Never a dull moment...

Over Frank van der Vorm, oud-militair, oorlogsveteraan en maatschappelijk ondernemer.

Op een mooie zomerdag, veertien jaar na de oorlog ziet Frank het levenslicht in een achterhuis aan de Dordtse Reeweg Oost. Het is midden in de wederopbouw en er is woningnood. Zijn vader is de beeldend kunstenaar Jan Andries van der Vorm (1929-1999), zijn moeder Henrica Alberta Verhees (1935-1996). Zij is geboren in de Brabantse Peel en werkt in de verpleging. Door hard werken zorgen beiden ervoor dat het het gezin aan weinig ontbreekt.

Al van jongs af aan heeft Frank een brede belangstelling voor alles wat er in de samenleving gebeurt en legt zich vooral toe op het vinden van oplossingen. "Als je wat wilt, zul je zelf het voortouw moeten nemen", is zijn motto en vanaf zijn dertiende jaar is hij politiek en bestuurlijk actief. Vrijwilligerswerk combineert hij met school, studie en zijn werk als luchtmachtofficier en maatschappelijk ondernemer.

Aan het einde van de Koude Oorlog verkiest de jonge militair het zelfstandig ondernemerschap boven een militaire loopbaan, maar blijft actief als reserveofficier bij de infanterie. Zijn eerste bedrijf is een groot succes: op zijn 27e geeft hij leiding aan een logistiek netwerk van meer dan 11.000 medewerkers. In 1986 doet hij dit van de hand, wordt zelfstandig interim- en projectmanager en start een communicatieadviesbureau. Begin negentiger jaren brengt dit honderdduizenden op de been voor de viering van het 650-jarig bestaan van Rotterdam en voor de Rotterdam Regatta.

Met de organisatie van Dordt in Stoom (www.DordtinStoom.nl) weet Frank zijn interesse voor stoomtreinen te combineren met de promotie van Hollands' oudste stad. Tien jaar is hij als initiatiefnemer voorzitter van het bestuur.

Eind jaren negentig doet hij alle zaken van de hand en richt zich op enkele goede doelen. Het is een nare tijd. Franks' ouders sterven kort na elkaar aan kanker. Dit beweegt hem tot de organisatie van het Nationaal Oranje Gala voor het jubilerende Koningin Wilhelmina Fonds. Het evenement levert meer dan 100.000 gulden op voor de Nederlandse kankerbestrijding.

Ook de ontwikkeling van de multiculturele samenleving ligt hem na aan het hart. Als directeur van het Nationaal Oranje Comité weet Frank het kroonprinselijk bruidspaar te interesseren voor een fonds voor geslaagde multiculturele projecten. Het Oranjefonds wordt het nationaal huwelijksgeschenk.

Vanaf 1995 helpt hij bedrijven, verenigingen en instellingen bij de aanvraag, bestendiging en het optimaal gebruik van het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier (zie https://erezaak.nl).

In juni 2002 treedt Frank in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en gaat als eerste Nederlandse militaire waarnemer naar het door een langdurige burgeroorlog geteisterde Soedan. Hij is als sectorcommandant verantwoordelijk voor het vredesproces in een gebied half zo groot als Nederland. Met succes weet hij de strijdende partijen uit elkaar te houden.

Frank kan niet makkelijk afscheid nemen van de hartelijke Soedanezen die zo veel hebben geleden. Hij belooft terug te keren. Met steun van enkele Koninklijke bedrijven begint hij de hulporganisatie Royal Dutch Aid voor herstel van de essentiële levensbehoeften in voormalige oorlogsgebieden. Met weinig geld, maar met veel gedoneerd materiaal helpt RDA bijna 100.000 Soedanezen aan een blijvende toegang tot schoon drinkwater.

Voor African Parks van Paul Fentener van Vlissingen helpt Frank met het herstel van de door de jarenlange burgeroorlog getroffen wildparken. Oostelijk van Juba treft hij in een vrijwel ontoegankelijk moerasgebied miljoenen wilde dieren, waaronder leeuwen, olifanten, giraffes, neushoorns en gazelles. Die wisten zich daar tijdens de oorlog te verbergen. Het is de grootste concentratie wild buiten de reguliere Afrikaanse reservaten.

Na terugkomst uit Afrika werkt Frank voor gConcepts aan de introductie van milieuvriendelijk personen- en goederenvervoer. Dit resulteert in 's-werelds eerste Light Urban Vehicle (LUV), een lichtgewicht, volledig elektrisch stadsvoertuig. Enkele tientallen LUV's rijden vijf jaar op proef in Amsterdam en Den Haag als gCab.

In 2014 zendt Defensie Frank opnieuw uit naar (Zuid-)Soedan. In de rang van luitenant-kolonel is hij daar hoofd van het VN-ontwapeningsprogramma. Bij terugkomst van deze vredesmissie blijft hij actief als militair en zelfstandig communicatieadviseur.

Voor Defensie is hij projectofficier Nationale Inzet, coördinator vluchtelingenzaken en vanaf februari 2018 stafofficier operaties. In juli 2019 gaat Frank opnieuw op uitzending, voor het eerst niet naar Afrika, maar naar Litouwen. Inclusief zijn werk voor civiele organisaties is het zijn 14e buitenlandse missie. In november 2021 gaat hij na bijna 42 jaar met FLO (het militair vroegpensioen). In maart 2022 neemt hij ook afscheid als voorzitter van HB Defensie het netwerk voor de circa 1.200 hoogbegaafde militairen. Bij de stichting HB Rijk is hij bestuurder en kwartiermaker.

Frank wil zich nu volledig gaan wijden aan herbebossing in Portugal en begint hiervoor Arvorest (zie https://arvorest.carrd.co/). Het doel van deze maatschappelijke onderneming is het herstel van biodiversiteit, Co2-reductie en tegengaan van verwoestijning van verlaten landbouwgronden. In 2022 worden de eerste drieduizend bomen geplant in een prachtig natuurgebied nabij de Douro.

Bomen groeien langzaam en er is nog tijd om te werken voor Nederland. Op 1 mei 2022 treedt Frank in dienst als coördinerend adviseur crisisbeheersing bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij valt met de neus in de boter, want anderhalve maand later besluit de regering om de nationale crisisstructuur in te zetten voor de problemen in de migratieketen.

Ook Defensie laat hem nog niet los. Op 4 juni van hetzelfde jaar benoemt de algemene ledenvergadering van het Veteranen Platform Frank tot vicevoorzitter. Het Veteranen Platform is de vertegenwoordiger van alle 103.000 Nederlandse veteranen (zie https://veteranenplatform.nl).

Never a dull moment!